Tardes de juny i casal d’estiu

Tardes de juny, l’empresa Paidoesport ofereix el taller amb activitats lúdiques, jocs i activitats. I el Casal d’estiu amb l’empresa IPP Lleure.

Les dues activitats estan dirigides a infantil i primària i la ubicació és al pati de l’escola, el menjador i un aula de plàstica.

Calendari tardes de juny, durant la jornada intensiva de juny de 15:00h a 17:00h.

Calendari casal d’estiu durant tot el mes de juliol de 9:00h a 17:00h amb possibilitat d’acollida matinal de 8:00h a 9:00h.