Consell Escolar

El Consell Escolar de l’escola Pau Casals de Viladecans està format per:

-la Directora
-la Cap e’estudis
-el Secretari
-5 representants del sector mestres
-5 representants del sector famílies
-1 representant de l’AMPA/AFA
-1 representant de PAS (personal d’administració i serveis)
-1 representant de l’ajuntament

Els representants del sector famílies (pares, mares, tutors/es) són:
Luisa de Andrés Zanne, Cristina Mactley Andreu, Silvia Rico García, Núria Marqués Lafargue i, per últim, Liliana Hernández Sánchez.
Com a representant de l’AMPA/AFA hi és Eva Pardina Bertolin, presidenta d’AMPA/AFA. 

A la web de l’escola trobareu la resta de representants del Consell Escolar.

Per saber més, sobre les funcions del Consell Escolar visiteu l’apartat Consell Escolar, què, qui, com?