Delegades/ts

L’objectiu és:

– Aconseguir una major representativitat del col·lectiu de pares i mares del centre.

– Afavorir la comunicació entre els pares i mares i el/la tutor/a de la classe.

Cada classe acostuma a tenir un grup de wassap. És la manera d’estar en contacte totes les mares i pares, i serveix també per resoldre dubtes, donar informacions que prèviament la mare delegada ha rebut de la tutora, a la sortida de classe, etc.

– A l’hora, tots els delegats i delegades de l’escola estan en contacte, mitjançant un grup de wassap, el qual serveix de via de comunicació entre els pares i el centre. Una persona, membre de l’AMPA és la coordinadora de Delegades, està en contacte amb la direcció del centre, així les informacions poden arribar més ràpidament a les mares i pares.

A més, es fan reunions trimestrals, on participen totes les mares i pares delegats, junt amb la directora del centre. En aquestes reunions s’exposen els dubtes, preocupacions i altres idees o propostes que fan els pares i mares de cada classe als seus delegats. Allà s’expliquen, es comenten directament els diferents temes amb la directora, i així es poden buscar solucions, i la direcció a la vegada pot recollir les propostes.

És una manera d’estar en contacte permanent i directe entre les famílies i el centre. Entenem que es molt important tenir comunicació entre les mares i pares de l’escola i la direcció del centre, així com el claustre de professors.