Junta

La Junta de l’AMPA està formada per:

Presidenta: Eva Pardina 

Secretària: Vanessa Olivas

Vocals:

Luisa De Andrés (coordinadora de mares i pares delegats i delegades)

Karem Cerdá 

Sandra Jimenez

Cristina Mactley

Judit Capel