AMPA, què és?

L’AMPA és  l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola. És una entitat sense ànim de lucre.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nens i nenes, així com la coordinació i comunicació entre les famílies i l’escola.

El seu funcionament es basa en el diàleg i la col·laboració amb els sectors implicats en la comunitat educativa.

L‘AMPA es finança de les quotes que paguen els seus associats. Hi ha facilitats de pagament per a que totes les famílies de l’escola puguin ser-ne sòcies.

Actualment (curs 20/21) la quota és de 15€ anuals, és a dir, per curs escolar i el seu pagament és per família (no per alumne).