Menjador

Comissió de menjador

En formen part representants del Consell Escolar així com membres de l’AMPA juntament amb dues persones de l’equip directiu, el coordinador del Menú del Petit i dos responsables de l’empresa.

En les reunions, es fa un seguiment del menú i de les activitats proposades. Actualment s’ofereixen tres tipus de menus: un menu normal, un de dieta blanda i un ovolacteovegetarià (que exclou la carn, el peix i els seus derivats).

Abans de finalitzar el curs, l’empresa el Menú del Petit convida als pares i mares delegats/des (o a una persona en substitució d’aquesta) a la jornada de portes obertes del menjador. Aquell dia, visiten el menjador, i la cuina; els treballadors del Menú del Petit, els hi mostren com treballen, les instal·lacions, inclús, els pares i mares poden ajudar als nens a dinar… I per últim, dinen ells. Així proven també el mateix menjar que han dinat els nens. Després se’ls ensenya les activitats de lleure que organitzen, en l’estona que tenen, fins començar les classes de la tarda.

Serveis: menjador i acollida

Visites control