Festival de Sant Jordi

Els/les delegats/des promouen a les seves classes l’organització del Festival de Sant Jordi, per a que les mares i pares s’animin a preparar obres de teatre, cançons, recitals que seran representats pèls nens i nenes de l’escola la tarda del dia de Sant Jordi, en horari extraescolar.