Què és l’AMPA

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i pares de l’escola.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nens i nenes.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors implicats de la comunitat educativa.

L‘AMPA es finança de les quotes que paguen els seus associats.