Mares i pares delegades/ts

L’objectiu és:

-Afavorir la comunicació dels pares i mares amb tutor/a del seu grup classe.

-Aconseguir una major representativitat del col·lectiu de pares i mares del centre.

-Avaluen les activitats que es fan al centre i fan propostes de millora.

Els delegats/des del curs 2016-17 són: