Junta

La Junta de l’AMPA està formada per:

Presidenta: Eva Pardina (coordinadora de mares i pares delegats i delegades)

Tresorera: Vanessa Olivas

Secretària: May Reyes

Vocals:

Montse Márquez

Karem Cerdá

Mireia Piñol

Ana Urrutia

Marta Villanueva

Sandra Jimenez

Luisa De Andrés