Comissió de menjador

Participen tres mares a la comissió de menjador juntament amb dues persones de l’equip directiu, el coordinador del Menú del Petit i dos responsables de l’empresa.

En les reunions, es fa un seguiment del menú i de les activitats proposades.

A final de curs, l’empresa convida als pares i mares delegats/des un dia a dinar per mostrar-li com treballen.